შემოქმედებითი ინდუსტრიები

საქართველოს კულტურის სტრატეგია 2025
საქართველოს კულტურის სტრატეგია 2025

კულტურის სტრატეგია 2025 არის საქართველოს მთავრობის სტრატეგიული დაგეგმვის გრძელვადიანი დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს სახელმწიფოს ხედვას, მიზნებსა და ამოცანებს კულტურის სხვადასხვა დარგის წინაშე არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით.

იხილეთ სრულად

საქართველოში შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების გზამკვლევი
საქართველოში შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების გზამკვლევი

დოკუმენტში წარმოდგენილია შემოქმედებითი ინდუსტრიების სექტორის განვითარების მოდელი, კულტურის სამინისტროს მიერ განხორციელებული აქტივობები/პროექტები/ პროგრამები, რომელთა განხორციელებასაც სამინისტრო გეგმავს შესაბამის სტრუქტურებთან, მათ შორის, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის ფარგლებში.

იხილეთ სრულად

შემოქმედებითი საქართველო
შემოქმედებითი საქართველო

დოკუმენტი შემოქმედებითი საქართველოს შესახებ.

იხილეთ სრულად

შემოქმედებითი ინდუსტრიების კლასიფიკაცია
შემოქმედებითი ინდუსტრიების კლასიფიკაცია

შემოქმედებითი ინდუსტრიების კლასიფიკაციის დოკუმენტი.

იხილეთ სრულად