შემოქმედებითი გარდასახვა - პროექტის სიახლეები

"შემოქმედებითი გარდასახვა" - პროექტის შესახებ

პროექტის ძირითადი მიზანია შემოქმედებითი ეკონომიკის სექტორის გაძლიერება, პრიორიტეტულ დარგად აღიარება და ქვეყნის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების პროცესის მამოძრავებელ ძალად ჩამოყალიბება.

ვრცლად
შემოქმედებითი გარდასახვა: გახსნითი ღონისძიება

“შემოქმედებითი გარდასახვა” პირველი პროექტია საქართველოდან, რომელიც იუნესკოს კულტურული მრავალფეროვნების საერთაშორისო ფონდის მიერ დაფინანსდა

ვრცლად
“შემოქმედებითი გარდასახვა” იუნესკოს კულტურული მრავალფეროვნების საერთაშორისო ფონდის მხარდაჭერილი პროექტის ონლაინ წარდგინება

(IFCD) მიერ მხარდაჭერილ პროექტი “შემოქმედებითი გარდასახვა” ქვეყანაში შემოქმედებითი ინდუსტრიების სექტორის კვლევასა და სტრატეგიის განვითარებას ისახავს მიზნად.

ვრცლად