განვითარება - ვიდეო ლექციები - შემოქმედებითობა ახალი ეკონომიკა

შემოქმედებითობა ახალი ეკონომიკა

14.03.2017

ვიდეო ლექციაში, რიჩარდ ფლორიდა, მსოფლიო ექსპერტი  ეკონომიკურ და დემოგრაფიულ საკითხებში, ასევე კულტურულ და ტექნოლოგიურ ინოვაციებში, საუბრობს ადამიანური რესურსების განვითარებაზე ეკონომიკური სარგებლიანობის კუთხით.
იგი ადარებს მსოფლიო გავნითარებასა და ეკონომიკის საფუძვლების სხადასხვაგვარ გაგებას; თუ როგორ ვითარდება ეკონომიკა ელექტრონულ და ტექნოლოგიების ან პოსტ-ინდუსტრიულ პერიოდში. ასევე მოჰყავს მაგალითები ამერიკისა და ევროპის წამყვანი ქვეყნებიდან. 

სალექციო ენა - ინგლისური.