განვითარება - ვიდეო ლექციები - შემოქმედებითი ინდუსტრიები

შემოქმედებითი ინდუსტრიები

22.03.2017

ბრიტანელი ექსპერტის, ჯონ ჰოლდენის მიერ ჩატარებული ლექცია ეხება შემოქმედებითი ინდუსტრიების ცუდ და კარგ მხარეებს. იგი საუბრობს თუ რაში მდგომარეობს მათი სარგებლიანობა და ამავე დროს რა არის შემოქმედებითი ინდუსტრიების ნაკლი. ჯონს აღწერს სამ შრეს რომელიც დაკავშირებულია ერთმანეთთან და რომელიც ქმნის შემოქმედებით ინდუსტრიას.