განვითარება - ვიდეო ლექციები - ინოვაცია და მეწარმეობა

ინოვაცია და მეწარმეობა

09.03.2017

ვიდეო ლექციაში ლექტორი, ბენეტ ჩერი, საუბრობს შემოქმედებითობაზე, ინოვაციასა და მეწარმეობაზე. იგი ყურადღებას ამახვილებს თანამედროვე გამოწვევებზე და იძლევა სრულ განმარტებას თუ რას ნიშნავს შემოქმედებითობის, ინოვაციისა და მეწარმეობის ერთობლიობა. სალექციო ენა - ინგლისური. 

ტემეკულა კამპუსი (CSUSM - Extended Learning Temecula campus)